Hypnotherapy-Υπνοθεραπεια

 
 • ypnotherapy

  Γιατί να κάνω Υπνοθεραπεία;

  Γιατί να κάνω υπνοθεραπεία:

  Η Υπνοθεραπεία χρησιμοποιεί την Ύπνωση για να παρακάμψει τον συνειδητό νου και να έχει πρόσβαση στο υποσυνείδητο. Σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο, η Ύπνωση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε υποσυνείδητα μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς και να επιλύσουμε θέματα που το συνειδητό μας κομμάτι αδυνατεί να επιλύσει....

  Περισσότερα
 • ypnotherapy

  Ποιός είναι ο Στέφανος;

  Ποιός είναι ο Στέφανος:

  Ο Στέφανος τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να έχει ως αποστολή να αφήνει κάθε άνθρωπο που συναντά σε καλύτερη ψυχική κατάσταση από αυτή ήταν πριν, εφόσον φυσικά το επιθυμεί και ο ίδιος. Όραμά του Στέφανου είναι να γίνει ο καθένας και η καθεμία από εμάς η αλλαγή που θέλει να δει στον κόσμο συνειδητοποιώντας ότι κάθε είδους αλλαγή ξεκινά από μέσα προς τα έξω και όχι το αντίθετο...

  Περισσότερα
 • ypnotherapy

  Σεμινάρια Αυτό-Ύπνωσης

  Σεμινάριο Αποτελεσματικής Αυτό-Ύπνωσης

  Η χρήση της Aυτο-Ύπνωσης αποτελεσματικά, αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την προσωπική ανάπτυξη, την επίτευξη των στόχων και της προσωπικής ευτυχίας. Αυτό το εργαλείο διδάσκεται εκτενώς και αναλυτικά και μαθαίνεται αποτελεσματικά. Διδάσκεται ως μια ολοκληρωμένη τέχνη έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να το καταλάβει και να το χρησιμοποιήσει σε ένα βαθύτερο επίπεδο...

  Περισσότερα
 • ypnotherapy

  Επικοινωνία

  Επικοινωνήστε μαζί μου

  Ο Στέφανος δέχεται με χαρά ολες τις ερωτήσεις σχετικά με την Υπνοθεραπεία. Δείτε φωτογραφίες, τον χάρτη της τοποθεσίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και τη φόρμα με την οποία μπορείτε να στείλετε άμεσα το μήνημά σας.

  Περισσότερα

 

 

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι η Κλινική Υπνοθεραπεία;

 

 

Η κλινική υπνοθεραπεία είναι η θεραπεία που χρησιμοποιεί την ύπνωση ως ισχυρό και αποτελεσματικό θεραπευτικό εργαλείο.Η Ύπνωση είναι μία φυσική κατάσταση του νου στην οποία βρισκόμαστε πολλές φορές την ημέρα, όπως όταν ονειροπολούμε, λίγο πριν αποκοιμηθούμε ή ακόμα και όταν βλέπουμε τηλεόραση και δεν είναι τίποτε άλλο από μία κατάσταση χαλαρής εγρήγορσης.
Ο όρος Κλινική χρησιμοποιείται, ώστε να διαχωρίζεται από την Σκηνική, Θεατρική Ύπνωση.

 

 

Πώς βοηθάει η Υπνοθεραπεία;


Η σύγχρονη κλινική υπνοθεραπεία είναι μια σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση που στοχεύει στην αποτελεσματική και άμεση επίλυση ενός προβλήματος. Το άτομο έρχεται, μέσω της ύπνωσης, σε επαφή με εκείνο το κομμάτι του εαυτού του που έχει την «ασυνείδητη γνώση», την ήδη υπάρχουσα, και μαθαίνει να την χρησιμοποιεί για να λύνει τα προβλήματά του.
Η θεραπευτική αλλαγή έρχεται ως αποτέλεσμα της πρόσβασης του ατόμου σε αχαρτογράφητες, ασυνείδητες πλευρές της προσωπικότητάς του και των νέων συνειδητοποιήσεων που αποκτούνται μέσω αυτής της εσωτερικής επικοινωνίας.

 

 

«Μέχρι να γίνει το ασυνείδητο συνειδητό, θα κατευθύνει τη ζωή μας και θα το αποκαλούμε μοίρα».
(
Carl Gustav Jung)

 

 

Πώς λειτουργεί η Υπνοθεραπεία;

 

Στην Υπνοθεραπεία χρησιμοποιούμε την ύπνωση για να παρακάμψουμε τον συνειδητό νου και να έχουμε άμεση πρόσβαση στο υποσυνείδητο. Σε θεραπευτικό πλαίσιο, η ύπνωση αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για να έρθουμε σε επαφή με ασυνείδητα μοτίβα σκέψης και ασυνείδητες συμπεριφορές και με τον τρόπο αυτό να επιλύσουμε θέματα που το συνειδητό μας κομμάτι αδυνατεί να επιλύσει.
«Οι άνθρωποι έχουν στο ασυνείδητό τους αποθηκευμένες όλες τις απαραίτητες δυνάμεις και πηγές για να μεταμορφώσουν τις εμπειρίες τους». MiltonH.Erickson, M.D

 

Τι είναι η Ύπνωση;

 

Η Ύπνωση είναι μία κατάσταση μεταβλημένης συνειδητότητας η οποία μπορεί να προκληθεί τεχνητά από κάποιο άλλο άτομο –τον υπνοθεραπευτή– ή από τον ίδιο τον υπνωτιζόμενο (αυτούπνωση).

Η Ύπνωση είναι μια διαφορετική κατάσταση από τον ύπνο.

Βρισκόμαστε σε κατάσταση ύπνωσης πάρα πολλές φορές κατά την διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα όταν είμαστε απορροφημένοι από μία άλλη σωματική η διανοητική δραστηριότητα όπως όταν οδηγούμε ή όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο ή βλέπουμε μια ταινία, ή όταν εργαζόμαστε σε ένα σχέδιο για πολλή ώρα μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μία φυσική υπνωτική κατάσταση.

Γενικά, η Ύπνωση είναι η νοητική κατάσταση κατά την οποία η κριτική λειτουργία του νου αναστέλλεται και η σκέψη γίνεται επιλεκτική εστιαζόμενη σε ένα μόνο σημείο. Βιώνεται από το άτομο ως μία πολύ ευχάριστη και χαλαρωτική εμπειρία κατά τη διάρκεια της οποίας η αντίληψη αλλά και οι αισθήσεις οξύνονται και, αντίθετα με την κοινή γνώμη, διατηρούμε τόσο την επαφή μας με την πραγματικότητα όσο και τον έλεγχο του εαυτού μας. Σε αυτή την κατάσταση, το ασυνείδητο κομμάτι του νου μας «ξεκλειδώνεται» και εμείς γινόμαστε περισσότερο δεκτικοί σε «υποβολες».

 

Τι σημαίνει υπνωτική «υποβολή»;

 

Η υποβολή είναι ένα βασικό στοιχείο κατά τη διάρκεια της 'Υπνωσης.Χρησιμοποιούμε την υποβολή όχι με την έννοια της εντολής ή της διαταγής αλλά με την έννοια της «παρότρυνσης», της «πρότασης» της «δήλωσης». Εναπόκειται στο υποσυνείδητο το αν θα τις απορρίψει ή αν τις θα αποδεχθεί, ή το πως θα συνθέσει τις «υποβολές», σύμφωνα με τις βαθύτερες αξίες μας.

Κατά τη διάρκεια της Ύπνωσης, ο Υπνοθεραπευτής είναι ο οδηγός ή συντονιστής της υπνωτικής εμπειρίας και όταν χρησιμοποιεί υποβολές, το άτομο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα τις δεχθεί, αν θα τις προσαρμόσει ώστε να ταιριάζουν στη δική του εμπειρία ή αν θα τις απορρίψει. Οι υποβολές που δίνονται κατά την Ύπνωση βιώνονται διαφορετικά από τον κάθε άνθρωπο.

 

Πώς επιτυγχάνεται η Ύπνωση;

 

Η Ύπνωση επιτυγχάνεται μέσω της έντονης εστίασης του νου σε μία σκέψη, ιδέα, μνήμη, εικόνα, φανταστική δραστηριότητα, λέξη, φράση ή σωματική αίσθηση.

 

Ποιος είναι ο στόχος της Υπνοθεραπείας;

 

Στόχος της σύγχρονης κλινικής υπνοθεραπείας είναι η επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων, η αναπλαισίωση ψυχολογικών και συγκινησιακών μοτίβων και η απελευθέρωση αρνητικών συναισθημάτων και όχι μόνο η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μέσω της υποβολής ή η αποκάλυψη ασυνείδητου υλικού.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο άνθρωπος αναγνωρίζει και συνειδητοποιεί ότι μπορεί να στηρίζεται απόλυτα στις δικές του δυνάμεις, ότι είναι αυτοδύναμος και ανεξάρτητος σε όλους τους τομείς της ζωής του. Επίσης συνειδητοποιεί ότι έχει ήδη όλη την απαραίτητη γνώση και σοφία καθώς και τις δυνάμεις και τις ικανότητες για να κάνει όποια αλλαγή επιθυμεί στη ζωή του.


Όλοι οι άνθρωποι είναι δεκτικοί στην Ύπνωση;

 

Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να υπνωτιστούν εφόσον ξεπεράσουν τις αντιστάσεις που οφείλονται σε εσφαλμένες αντιλήψεις γύρω από την ύπνωση και αυτό είναι προσωπική τους επιλογή. Επίσης είναι σημαντικό να είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν οδηγίες και να αφεθούν στη διαδικασία. Το βάθος της ύπνωσης διαφέρει από άτομο σε άτομο ωστόσο όλοι μπορούν να μπουν σε μία ελαφριά κατάσταση ύπνωσης ικανοποιητική για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας υπνοθεραπευτικής συνεδρίας.
Τα άτομα που έχουν περιορισμένη διανοητική ικανότητα ή κάποια εγκεφαλική βλάβη ή επιμένουν να διατηρούν τον έλεγχο του εαυτού τους συνεχώς δυσκολεύονται στο να υπνωτιστούν.
Το βάθος της Ύπνωσης βελτιώνεται  σημαντικά όταν  ακολουθείται  ένα σταθερό πρόγραμμα συνεδριών χωρίς μεγάλες χρονικές αποκλίσεις.

 

Πού αντενδείκνυται η Υπνοθεραπεία;

 

Η Υπνοθεραπεία αντενδείκνυται για άτομα με ιστορικό ψυχωσικής διαταραχής, σχιζοφρένεια, επιληψία, και μείζονα κατάθλιψη.

 

Πόσες συνεδρίες  Υπνοθεραπείας χρειάζονται;

 

Η υπνοθεραπεία είναι μια βραχεία θεραπευτική μέθοδος η διάρκεια της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με την δεκτικότητα, τις ανάγκες και τους στόχους του κάθε ατόμου. Αν οριστεί συγκεκριμένος αριθμός συνεδριών μπορεί να δημιουργηθεί στο άτομο η προσδοκία  ότι η θετική αλλαγή θα επέλθει  μετά το τέλος της  τελευταίας συνεδρίας ενώ αυτό θα μπορούσε να συμβεί και νωρίτερα. Είναι ευνόητο ότι μια συνεδρία δεν αρκεί.

 

Πόσο κατοχυρωμένη είναι η Υπνοθεραπεία;

 

Η Υπνοθεραπεία είναι ένας ανεξάρτητος κλάδος, πλήρως αναγνωρισμένος στις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.
Η Υπνοθεραπεία είναι εγκεκριμένη από αρκετούς επιστημονικούς συλλόγους ανάμεσα στους οποίους οι ακόλουθοι: Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος (American Medical Association, 1958), Αμερικανικός Οδοντιατρικός Σύλλογος (American Dental Association), Αμερικανικός Σύνδεσμος Θεραπευτών Ζεύγους και Οικογένειας (American Association of Marriage and Family Therapists), Αμερικανικός Ψυχιατρικός Σύλλογος (American Psychiatric Association) και  Βρετανικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (NHI). Έχει επίσης εγκριθεί από τον Βρετανικό Ιατρικό Σύλλογο (British Medical Association) ως εφαρμόσιμο θεραπευτικό εργαλείο από το 1958.
Επίσης, η Υπνοθεραπεία-Ψυχοθεραπεία (Hypno-Psychotherapy) συγκαταλέγεται ανάμεσα στις επτά επίσημα αναγνωρισμένες ψυχοθεραπευτικές κατευθύνσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο (United Kingdom Council for Psychotherapy, UKCP), στην Ευρώπη (European Association for Psychotherapy) αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο (World Council for Psychotherapy).
Όσον αφορά την Ελλάδα, η ελληνική Πολιτεία δεν έχει, ακόμα, θεσπίσει κάποιο νομικό πλαίσιο και δεν έχει καθιερώσει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για τη θεωρία, την πρακτική και τις εφαρμογές της Υπνοθεραπείας ή της Ύπνωσης. Η δήλωση αυτή είναι διευκρινιστική και έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

 

Η πιο σημαντική πλευρά της Υπνοθεραπείαςείναι ο τρόπος με τον οποίο η Ύπνωση βοηθά να ξεσκεπάσετε και να αναπλαισιώσετε την αιτία και τις συνδέσειςαπό μια δυσλειτουργία